Geotkanina

separacja, wzmocnienie


Geotkanina

Geotkanina to płaski przepuszczalny dla wody materiał tekstylny wykonany tasiemek lub wiązek włókien polipropylenowych, poliestrowych lub z innych poliperów. Geotkaniny stosowane są w budownictwie, jako warstwa separacyjna, konstrulcyjna lub pełnią obie funkcje jednocześnie.


geotkanina separacyjna

Geotkanina separacyjna

Geotkaniny separacyjne za zadanie mają trwałe rozdzielenie różnych warstw gruntu zapobiegając ich przemieszaniu. Ponieważ geotkaniny maja ograniczoną wodoprzepuszczalność stosuje się je tam gdzie o migrację wody zadbano w inny sposób lub występuje ona w niewielkim stopniu. Z tego względu przy doborze geotkanin dla separacji podstawowym kryterium są parametry mechaniczne (wytrzymałość na rozrywanie, odporność na przebicie i wydłużenie przy zerwaniu).


geotkanina wzmacniająca

Geotkanina wzmacniająca

Geotkaniny wzmacniające w konstrukcjach ziemnych zapewniają wytrzymałość na rozciąganie. Idealnie nadają się do współpracy z drobnymi gruntami, ponieważ zapewniają duża powierzchnię tarcia. Geotkaniny wzmacniające powinny charakteryzować się dużymi (dopasowanymi do wymagań konstrukcji) wytrzymałościami oraz niewielkimi wydłużeniami przy zerwaniu.