Geosiatka

jednokierunkowa, wielokierunkowa

Geosiatka

Geosiatka to płaski przepuszczalny dla wody materiał z polimerów, przeznaczony do zbrojenia konstrukcji z kruszyw. Stosowane są do wzmocnienia słabego podłoża nasypów i wałów, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.


geosiatka jednokierunkowa

Geosiatka jednokierunkowa

Geosiatki jednokierunkowe stosowane są do zbrojenia wysokich skarp i nasypów oraz konstrukcji oporowych. Charakteryzują się dużą wytrzymałościa w jednym kierunku oraz stosunkowo niewielkimi wydłużeniami.


geosiatka dwukierunkowa

Geosiatka dwukierunkowa

Geosiatka dwukierunkowa przeznaczona jest do wzmocnienia konstrukcji dróg, placów, parkingów i innych konstrukcji wykonanych z kruszyw. Charakteryzuja się znacznymi i z reguły zblizonymi wytrzymałościami w zdłuż i wszerz pasma oraz niewielkimi wydłużeniami.


geosiatka trójkierunkowa

Geosiatka trójkierunkowa

Geosiatka trójkierunkowa tak jak dwukierunkowa przeznaczona jest do wzmocnienia konstrukcji dróg, placów, parkingów i innych konstrukcji wykonanych z kruszyw. Charakteryzuja się zblizonymi wytrzymałościami w trzech kierunkach.