Geosiatki

do nawierzchni.


Geosiatki do nawierzchni.

Geosiatki do nawierzchni bitumicznych płaskie materiały polimerowe lub szklne stosowane między warstwami nawierzchni bitumicznej.


geosiatka szklana

Geosiatka szklana

Ze względu na swoje duże wytrzymałości oraz bardzo małe wydłużenia idealnie nadają się do zbrojenia warstw bitumicznych, które mają podobną elastyczność.


geosiatka polimerowa

Geosiatka polimerowa

Geosiatki polimerowe są bardzo rzadko stosowane w konstrukcjach nawierzchni bitumicznych, ponieważ nie są w stanie zbroic nawierzchni. Stosuje się je przy renowacji spękanych nawierzchni, jako warstwa rozprężająca ograniczająca propagacje spękań do nowych warstw.