Geokrata

stabilizacja, zabezpieczenie

Geokrata

Geokraty to przestrzenne maty złożone z szeregu komórek, które wraz z wypełnienia tworzą półsztywna płytę stabilizującą lub zabezpieczenie przeciw erozyjne skarp.


geokrata

Geokrata stabilizacja

Geokrata wraz z zagęszczonym wypełnieniem stanowi platformę poprawiająca nośność konstrukcji.


geokrata

Geokrata przeciwerozyjna

Geokrata ułożona na skarpie stanowi wsparcie przy jej zabezpieczeniu przed erozją. Zapobiega wypłukiwaniu warstwy urodzajnej i wspiera działanie roślinności w przypadku skarp zielonych. Przy zabezpieczeniu ciężkim (np. kamień, beton) geokrata wspomaga uformowanie warstwy zabezpieczającej na skarpie.