Geokrata

stabilizacja, zabezpieczenie

Geokrata

Geokraty to przestrzenne maty złożone z szeregu komórek, które wraz z wypełnienią tworzą półsztywna płytę stabilizującą lub zabezpieczenie przeciw erozyjne skarp.


geokrata

Geokrata stabilizacja

Geokrata warza z zagęszczonym wypełnieniem stanowi platwormę poprawiająca nośność konstrukcji.


geokrata

Geokrata przeciwerozyjna

Geokrata ułożona na skarpie stanowi wsparcie przy jej zabezpieczeniu przed erozją. Zapobiego wypłukiwaniu warstwy urodzajnej i wspiera działanie roślinności w przypadku skarp zielonych. Przy zabezpieczeniu ciążkim (np. kamień , beton) georata wspomaga uformowanie warstwy zabezpieczającej na skarpie.