Geomembrana

izolacja


Folie i Geomembrany.

Folie i geomembrany to płaskie lub przestrzenne materiały nieprzepuszczalne dla wody i gazów, stosowane, jako izolacja w konstrukcjach ziemnych.


geotkanina separacyjna

Geomembrana płaska

Geomembrany płaskie wykonane są z polietylenu (PE), polichlorku winylu (PVC) lub gumy syntetycznej (EPDM). Przeznaczone są do uszczelnienia składowisk odpadów, zbiorników. Zabezpiecza się nimi miejsca zagrożone wyciekami paliw płynnych. Stosowane są do trwożenia przegród wodoszczelnych w wałach przeciwpowodziowych.


geomembrana wytłaczana

Geomembrana wytłaczana

Geomembrany wytłaczane to przestrzenne folie nieprzepuszczalne dla wody, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosowane są, jako ochrona gruntów przed przedostaniem się niepożądanych substancji w konstrukcjach dróg, jako izolacja i odwodnienie konstrukcji mostowych oraz fundamentów budynków.