Geomembrana

izolacja


Folie i Geomembrany.

Folie i Geomembrany to płaskie lub przestrzenne materiały nieprzepuszczalne dla wody i gazów, stosowane jako izolacja w konstrukcjach ziemnych.


geotkanina separacyjna

Geomembrana płaska

eomembrany pałskie wykonane sa z polietylenu (PE), polichlorku winylu (PVC) lub gumy syntetycznej (EPDM). Przeznaczone są do uszczelnienia skłądowisk odpadów, zbiorników. Zabezpiecza się nimi miejsca zagrożone wyciekami paliw płynnych. Stosowane sa do trworzenia przegrów wodoszczelnych w wałach przeciwpowodziowych.


geomembrana wytłaczana

Geomembrana wytłaczana

Geomebrany wytłaczane to przestrzenne folie nieprzepiszczalne dla wody, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosowane są jako ochrona gruntów przed przedostaniem się niepożądanych substancji w konstrukcjach dróg, jako izolacja i odwodnienie konstrukcji mostowych oraz fundamentów budynków.