Mata drenażowa

drenaż, izolacja


Mata drenażowa

Mata drenażowa to geokmpozyt złożony z dwóch lub więcej elementów twożących przestrzeń do odporowadzenie wody lub gazów z konstrukcji. Stosowane są w konstrukcjach ścian oporowych, fundamentów, skarp, przęseł mostów, wałów przeciwpowodziowych, dachów odwróconych i tarasów zielonych do ich odwadniania. W niektóruch konstrukcjach inżynierskich takich jak tunele, skłądowiska odpoadów, zbiorniki pełnią również rolę ochrony dla geomembrany. W skłądowiskach odpadów stanowią często element systemu odprowadzania gazów. Maty drenażowe mogą też częściowo pełnić rolę izolacji. W tej roli stosowane są maty drenażowe, których jedną warstwą jest folia.


Mata drenażowa

Mata drenażowa z rdzeniem przestrzennym

Jest to mata, w której przestrzeń drenażową stanowi przepuszczalny, przestrzenny rdzeń polimerowy połączony z jednej lub obu stron z geowłókniną filtracyjną. Rdzeń maty drenażowej może być odporny na duży nacisk. Istnieją też odmiay w których jedna warstaw geowókniny zastapiona jest folią. Odmiana ta pełni role częściowej izolacji.


Mata drenażowa

Mata drenażowa z folią kubełkową

Geokompozyt w którym folia kubełkowa twoży przestrzeń drenażową a geowłóknina filtracyjna zapobieg przed jej wypełnieniem gruntem. Tego typu kompozyt opruż drenażu pełni też rolę izolacyjną.