Mata drenażowa

drenaż, izolacja


Mata drenażowa

Mata drenażowa to geokompozyt złożony z dwóch lub więcej elementów tworzących przestrzeń do odprowadzenie wody lub gazów z konstrukcji. Stosowane są w konstrukcjach ścian oporowych, fundamentów, skarp, przęseł mostów, wałów przeciwpowodziowych, dachów odwróconych i tarasów zielonych do ich odwadniania. W niektórych konstrukcjach inżynierskich takich jak tunele, składowiska odpadów, zbiorniki pełnią również rolę ochrony dla Geomembrany. W składowiskach odpadów stanowią często element systemu odprowadzania gazów. Maty drenażowe mogą też częściowo pełnić rolę izolacji. W tej roli stosowane są maty drenażowe, których jedną warstwą jest folia.


Mata drenażowa

Mata drenażowa z rdzeniem przestrzennym

Jest to mata, w której przestrzeń drenażową stanowi przepuszczalny, przestrzenny rdzeń polimerowy połączony z jednej lub obu stron z geowłókniną filtracyjną. Rdzeń maty drenażowej może być odporny na duży nacisk. Istnieją też odmiany, w których jedna warstwa geowłókniny zastąpiona jest folią. Odmiana ta pełni role częściowej izolacji.


Mata drenażowa

Mata drenażowa z folią kubełkową

Geokompozyt, w którym folia kubełkowa tworzy przestrzeń drenażową a geowłóknina filtracyjna zapobiega przed jej wypełnieniem gruntem. Tego typu kompozyt oprócz drenażu pełni też rolę izolacyjną.