Geokompozyt

zbrojący


Geokompozyt zbrojący

Geokompozyty zbrojące to materiały składające się z dwóch lub więcej składników, z których jeden pełni funkcje zbrojącą a drugi n aprzykład separacyjną, filtracyjną lub ochronną. Geokoompozyty zbrojące stosowane są w przypadkach gdy konstrukcja budowana jest w szczególnie niesprzyjających warunkach gruntowo wodnych.


geokompozyt zbrojący

Geokompozyt geosiatka z geowłókniną

W sutuacjach gdy budowla wymaga jednoczesnego odseparowania od gruntu rodzimego oraz zastosowania sbrojenia będącego w stanie zazębić się z kruszywem, stosuje się kompozyt siatkowo włókninowy. Jego zastosowanie skraca czas budowy oraz pozwala zredukować koszty.


geokompozyt zbrojący

Geokompozyt geotkanina z geowłókniną

Stosowane tam gdzie potrzbene są właściwości ochronne geowłókniny oraz wzmacniające geotkaniny.