Geokompozyt

zbrojący


Geokompozyt zbrojący

Geokompozyty zbrojąceto materiały skłądające sie z dwuch lub więcej składników z których jeden pełni funkcje zbrojącą a drugi naprzykąłd separacyjną, filtracyjną lub ochronną. Geokoompozyty zbrojące stosowane są w przypadkach gdy konstrukcja budowana jest w szczegulnie niesprzyjających warunkach gruntowo wodnych.


geokompozyt zbrojący

Geokompozyt geosiatka z geowłókniną

W sutuacjach gdy budowla wymaga jednoczesnego odseparowania od gruntu rodzimego oraz zastosowania sbrojenia będoćego w stania zazębić się z kruszywem stosuje się kompozyt siatkowo włókninowy. Jego zastosowanie skraca czas budowy oraz pozwala zredukowac koszty.


geokompozyt zbrojący

Geokompozyt geotkanina z geowłókniną

Stosowane tam gdzie potrzbene są włąciwości ochronne geowłókniny oraz wzmacniające geotkaniny.