Geokompozyt

zbrojenie, rozprężenie


Geokompozyt do nawierzchni.

Geokompozyty do nawierzchni bitumicznych to płaskie materiały składające się z siatek polimerowych lub szklanych połączonych z geowłókniną. Stosowane są między warstwami nawierzchni bitumicznej, jako warstwa zbrojąca, rozprężająca oraz izolacja.


geokompozyt zbrojący do nawierzchni

Geokompozyt z siatką szklana

Ze względu na swoje duże wytrzymałości oraz bardzo małe wydłużenia idealnie nadają się do zbrojenia warstw bitumicznych, które mają podobną elastyczność. Dzięki połączeniu z geowłókniną, która w trakcie układania nasiąka lepiszczem, pełnia również funkcje izolacyjna zapobiegająca przenikaniu wody w głąb konstrukcji ograniczając jednocześnie uszkodzenia pozimowe.


geokompozyt rozprężający

Geokompozyt z siatką polimerową

Geokompozyty z siatką polimerową (polipropylenową lub poliestrową) stosowane przy renowacji spękanych nawierzchni, jako warstwa rozprężająca ograniczająca propagacje spękań do nowych warstw. Dzięki połączeniu z geowłókniną, która w trakcie układania nasiąka lepiszczem, pełnia również funkcje izolacyjna zapobiegająca przenikaniu wody w głąb konstrukcji ograniczając jednocześnie uszkodzenia pozimowe.