Geokompozyt

zbrojenie, rozprężenie


Geokompozyt do nawierzchni.

Geokompozyty do nawierzchni bitumicznych to płaskie materiały składające się z siatek polimerowych lub szklnych polaczonych z geowłókniną. Stosowane są między warstwami nawierzchni bitumicznej jako warstwa zbrojąca, rozprężająca oraz izolacja.


geokompozyt zbrojący do nawierzchni

Geokompozyt z siatką szklana

Ze względu na swoje duże wytrzymałości oraz bardzo małe wydłuzenia idealnie nadaja się do zbrojenia warstw bitumicznych, które mają podobną elastyczność. Dziąki połaczeniu z geowlókniną, która w trakcjie układania nasiąka lepiszczem, pełnia również funkcje izolacyjna zapobiegająca przenikaniu wody w głąb konstrukcji ograniczjąc jednocześnie oszkodzenia pozimowe.


geokompozyt rozprężający

Geokompozyt z siatką polimerową

Geokompozyty z siatką polimerową (polipropylenową lub poliestrową) stosowane przy renowacji spękanych nawierzchni jako warstwa rozprężająca ograniczająca propagacje spękań do nowych warstw. Dziąki połaczeniu z geowlókniną, która w trakcjie układania nasiąka lepiszczem, pełnia również funkcje izolacyjna zapobiegająca przenikaniu wody w głąb konstrukcji ograniczjąc jednocześnie oszkodzenia pozimowe.